Pot na Slovaško smo Janja Kavčič, Tine Demšar in Martin Koderman začeli z zborom pred MIC-em Šolskega centa Škofja Loka ob 7:00. Na pot smo se odpravili skupaj s profesorjem Klemenom Černetom. Peljali smo se iz Škofje Loke mimo Ljubljane, Trojan, Maribora, Gradca, Dunaja, Bratislave, Nitre, Banske Bystrice, Propada do Spiške Nove Vesi. Na poti smo se ustavili v Gradcu, Dunaju in na Slovaškem. V Spišsko  Novo Ves smo prispeli ob 17:30. Za pot smo potrebovali 9 ur.

The trip to Slovakia was started by Janja Kavčič, Tine Demšar and Martin Koderman we met in front of the MIC of The School Cent Škofja Loka at 7:00. We set of with Professor Klemen Černe. We drove from Škofja Loka past Ljubljana, Trojane, Maribor, Graz, Vienna, Bratislava, Nitra, Banske Bystrica, Propad to Spiška Nova Ves. On the way we stopped in Graz, Vienna and Slovakia. We arrived at Spišska Nova Ves at 5:30 p.m. It took us nine hours to travel to our destination.

Naš teden se je začel s sprejemom ravnatelja, profesorjev in nekaj slovaških dijakov. Sledil je ogled mesta; ogledali smo si mestno jedro in cerkev z najvišjim zvonikom na Slovaškem. Po ogledu mesta pa smo si ogledali še šolo. V torek se je dan začel z zajtrkom ob osmi uri in nato odhodom v šolo, kjer se je pouk začel ob devet in petnajst minut. Pri pouku smo podrobneje spoznali program EMCO Operate 840D CNC. Prvi teden smo v programu spoznali proces rezkanja in na koncu tudi izdelali svoj izdelek. Pouk se je zaključil ob 13. uri, nato je sledilo kosilo v šolski menzi. Popoldne smo se družili z domačini,  si ogledali mesto in igrali nogomet ali floorball. Teden se je tako podobno odvijal vse do petka.

We began our week with a reception from principal, professor and a few Slovak students. A tour of the city followed, where we toured the city centre and the church with the highest bell tower in Slovakia. After a tour of the city, we also took a look at the school. On Tuesday, the day began with breakfast at eight o’clock and then a walk to school where lessons began at nine and fifteen minutes. In the course we learned more about the program EMCO Operate 840D CNC. In the first week we learned about the milling process and on Friday manufactured our own product. The class ended at one o’clock, followed by lunch in the school cafeteria. In the afternoon, we hung out with the locals, saw the city and played football or floorball. The week continued in the same fashion until Friday.

Ker smo hoteli bolje spoznati Slovaško, smo v soboto šli v mesto Poprad. Po kosilu smo kupili vozovnice in se z vlakom odpeljali v mesto. Ko smo prispeli smo si ogledali mesto in šli v nakupovalni center, kjer smo kupili nekaj prigrizkov in nato poskusili Slovaško tradicionalno jed halušky in se odpravili nazaj proti penzionu. V nedeljo popoldne sta Martin in Tine šla v živalski vrt, ki pa je sicer najmanjši živalski vrt na Slovaškem, in nato do manjšega letališča, kjer pristajajo in vzletajo športna letala in kjer se ljudje učijo pilotirati (slika dveh helikopterjev Mil Mi-8), Janja pa je ostala v sobi. 

Because we wanted to get to know Slovakia better, we went to the town of Poprad on Saturday. After lunch, we bought tickets and took the train to town. When we arrived we took a look at the city and went to the shopping center, where we bought some snacks and then tried Slovakia’s traditional halušky dish and headed back towards the hotel. On Sunday afternoon, Martin and Tine went to the zoo, which is the smallest zoo in Slovakia. They also went to a small airport, where sports planes land and take off and people learn to fly (picture of two helicopters Mil Mi-8). On Sunday Janja stayed in the room.

(Visited 109 times, 1 visits today)