Nedelja, 10. 11. 2019

V soboto, 9. 11. 2019, ob 23:00 smo se Luka, Jure in Matevž, dijaki 4. letnika Srednje šole za strojništvo, v Ljubljani vkrcali na avtobus proti Češki. Ob deveti uri zjutraj smo prispeli v Prago, kjer smo štiri ure čakali na avtobus za Tabor, kamor smo prispeli ob 14. uri. Po naporni vožnji smo se nastanili v dijaškem domu in tam preživeli popoldan.

Odhod iz Ljubljane

Dijaški dom

SUNDAY, 10/11/2019

On Saturday, 9.11.2019 at 23:00, Luka, Jure and Matevž, students of the 4th year of high school of mechanical engineering. In Ljubljana we took a bus to the Czech Republic. At nine o’clock in the morning we arrived in Prague, where we waited four hours for a bus to Tabor, where we arrived at 2 pm. After a tiring drive, we settled into a boarding school and spent the afternoon there.

PONEDELJEK, 11.11.2019

V ponedeljek ob osmi uri zjutraj smo se dobili v šoli, kjer smo se spoznali in razdelili v tri skupine, v vsaki skupini je po en dijak iz Čežke, Slovenje in Slovaške. Po kosilu, pa so nam dijaki iz Čežke razkazali šolo.

MONDAY, 11/11/2019

On Monday at eight o’clock in the morning we met at the school, where we met and divided into three groups, each group containing one student from Czech Republic, Slovenia and Slovakia. After lunch, students from Czech Republic showed us the school.

TOREK, 12.11.2019

V torek smo zjutraj začeli s poukom mehanskih meritev, kjer smo se bolje spoznali z merilnimi orodji in osnovami merjenja. Po tem smo se začeli spoznavati z osnovami programiranja v programu Heidenhain. Po kosilu pa smo delali na CNC stoju.

TUESDAY, 12/11/2019

On Tuesday morning, we began teaching mechanical measurements, where we became more familiar with measuring tools in the basics of measurement. Then we began to learn the basics of programming in the Heidenhain program. After lunch, we hung up on the CNC stand.

Programiranje v programu Heidenhain

SREDA, 13.11.2019

V sredo smo se odpravili v podjetje Brisk, kjer izdelujejo svečke za motorje z notranjim izgorevanjem. Razkazali so nam celotni potek izdelave svečk v proizvodnji. Kasneje ta dan pa smo imeli voden ogled mesta Tabor.

Podjetje Brisk

WEDNESDAY, 13/11/2019

On Wednesday, we went to Brisk company, where they make spark plugs for internal combustion engines. They showed us the whole process of making spark plugs in production. Later that day we had a guided tour of city Tabor.

ČETRTEK, 14.11.2019

Pouk se nam je začel ob osmi uri zjutraj. Profesor Nousek nas je razdelil v skupine. Vsaka skupina je dobila svoj izdelek iz jekla, ki ga je bilo treba preveriti z določenimi merilnimi inštumenti, ter na koncu rezultate predstaviti. drugi del dneva pa smo nadaljevali s programiranjem.

Računalniška učilnica

THURSDAY, 14/11/2019

The lesson began at eight o’clock in the morning. Professor Nousek divided us into groups. Each group received their own steel product, which had to be checked with certain measuring instruments and finally presented the results. the second part of the day we continued with programming.

PETEK, 15.11.2019

Zjutraj smo začeli z delom na CNC stroju. Vsaka skupina je morala stroj pravilno nastaviti, ter napisati program za določen kos, katerega risbo nam je dal profesor Vančura. Če smo naleteli na težavo, nam jo je profesor z veseljem pomagal odpraviti. Nadaljevali smo s poukom merjenja. Popoldan smo si čas krajšali z igranjem namiznega tenisa v dijaškem domu.

Delo na CNC stroju

Risba in izdelek

VIKEND, 16.11 in 17. 11. 2019

V soboto smo si ogledali mesto Tabor in njegove znamenitosti. Odšli smo tudi v muzej čokolade, kjer so razstavljene umetnine narejene samo iz čokolade. V nedeljo pa smo se v popoldanskih urah pomerili v bowlingu.

WEEKEND, 16.11 in 17. 11. 2019

On Saturday we took a look at the town of Tabor and its sights. we also went to the chocolate museum, where the exhibited artworks are made only from chocolate. On Sunday afternoon, we went bowling.

PREOSTANEK TEDNA, 18.11- 22.11.2019

Preostanek tedna smo nadaljevali s poukom, delali smo vse težje vaje in izdelovali vse težje polizdelke. Prosti čas pa smo si krajšali z igranjem namiznega tenisa, biljarda,…

Zadnji dan pred odhodom smo pisali preizkus znanja, kjer smo se preverili koliko smo se naučili na tečaju.

Na dan odhoda smo v skupinah imeli še zaključne predstavitve pred češkimi dijaki. Na koncu pa smo prejeli potrdila o opravljenem tečaju in se poslovili.

Iz Tabora smo se odpravili v petek 20. 11. ob sedmi uri s FlixBusom proti Češkim Budjevicam. Tam smo počakali na avtobus za v Ljubljano. V Ljubljano smo prispeli ob osmi uri zjutraj.

THE REST OF THE WEEK, 18.11- 22.11.1019

For the rest of the week we continued our classes, doing more and more difficult exercises and making increasingly difficult semi-finished products. We spent our free time playing table tennis, billiards,…
On the last day before departure we wrote a knowledge test where we tested how much we had learned in the course.
On the day of departure, we had final presentations in groups in front of Czech students. In the end, we received our course certificates and said goodbye.

We left Tabor on Friday 20.11. at 7 o’clock with FlixBus to Czech Budejovice. We waited there for a bus to Ljubljana. We arrived in Ljubljana at eight o’clock in the morning.

For the rest of the week we continued our classes, doing more and more difficult exercises and making increasingly difficult semi-finished products. We spent our free time playing table tennis, billiards,…

On the last day before departure we wrote a knowledge test where we tested how much we had learned in the course.
On the day of departure, we had final presentations in groups in front of Czech students. In the end, we received our course certificates and said goodbye.
We left Tabor on Friday 20.11. at 7 o’clock with FlixBus to Czech Budejovice. We waited there for a bus to Ljubljana. We arrived in Ljubljana at eight o’clock in the morning.

NAŠE MNENJE

S CNC tečajem in tečajem meroslovja smo zelo zadovoljni, saj smo se naučili veliko novih stvari. Spoznali smo tudi veliko novih ljudi in z njimi navezali prijateljstva. Radi bi se tudi zahvalili vsem, ki so ta tečaj organizirali in poskrbeli, da smo se imeli zelo lepo. Sodelovanje v programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati ter tečaj dijakom zelo priporočamo in upamo, da se jih bodo udeleževali v čim večjem številu.

Luka, Jure in Matevž

OUR OPINION
We are very pleased with the CNC and Metrology course, as we have learned many new things. We also met many new people and made friends with them. We would also like to thank everyone who organized this course and made sure we had a great time. We highly recommend taking part in the Erasmus+ program and the project Training Abroad Enriches as well as the courses to students and hope that they will attend as many classes as possible.

Luka, Jure in Matevž

(Visited 17 times, 1 visits today)